کاربر گرامی جهت انجام عملیات پرداخت فرم زیر را تکمیل نمایید :
قيمت : تومان
پرداخت کننده :   *
ايميل پرداخت کننده :   *
موبایل پرداخت کننده :   *
توضیحات هزینه مقاله :
کد مقاله :
همایش بین المللی نوآوری ،توسعه و کسب و کار
newideaconf.com